تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠٢/١٢

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان به مناسبت روز معلم

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان به مناسبت روز معلم متن کامل

تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/٢٨

بیانیه شـورای هماهـنگی تبلیـغات اسـلامی کرمان به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتش مشـت محـکم و آهنیـن ملـت در مبـارزه با استکبـار جهـانی است متن کامل

تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/١٩

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای

بیستم فروردین یادآور غرور ملی ایرانیان در دستیابی به قدرت هسته‌ای باوجود تحریم‌های ظالمانه است؛ قدرتی که برای کسب آن خون‌های پاکی ریخته شده و کودکان بی‌گناهی سایه گرم پدر را از دست دادند، متن کامل

تاریخ خبر: ١٤٠٠/٠١/١١

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان به‌مناسبت فرارسیدن یوم‌الله دوازدهم فروردین (روز جمهوری اسلامی):

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان به‌مناسبت فرارسیدن یوم‌الله دوازدهم فروردین (روز جمهوری اسلامی)سال1400 متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>