1398/12/22

پخش برنامه های 12 فروردین روز جمهوری اسلامی به صورت ویژه از صداوسیمای مرکز کرمان

حسین انجم شعاع رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در جلسه هم اندیشی با مدیر کل و معاونین صداوسیمای مرکز کرمان با اشاره به اهمیت یوم الله 12 فروردین و عدم برگزاری مراسم این روز به دلیل وجود ویروس کرونا خواستار پخش برنامه های 12 فروردین به صورت ویژه از رسانه ها بخصوص صداوسیمای مرکز کرمان شد.

پخش برنامه های 12 فروردین روز جمهوری اسلامی به صورت ویژه از صداوسیمای مرکز کرمان

 

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان: حسین انجم شعاع رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در جلسه هم اندیشی با مدیر کل و معاونین صداوسیمای مرکز کرمان با اشاره به اهمیت یوم الله 12 فروردین و عدم برگزاری مراسم این روز به دلیل وجود ویروس کرونا خواستار پخش برنامه های 12 فروردین به صورت ویژه از رسانه ها بخصوص صداوسیمای مرکز کرمان شد.

در ادامه جلسه، دکتر علیرمضانی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان نیز به برنامه های تدارک دیده شده به این مناسبت اشاره کرد و گفت: این مرکز آمادگی دارد با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان مسابقه ای در خصوص یوم الله 12 فروردین به صورت استانی از سیمای مرکز کرمان برگزار نماید.


خروج