حضور با شکوه کرمانی ها در حمایت از سپاه

مردم قدرشناس و انقلابی کرمان، با تظاهرات گسترده اقدام شنیع رییس جمهور آمریکا علیه سپاه همیشه سرافراز و مقتدر انقلاب اسلامی ایران را محکوم کردند‌ و شعارهای مرگ بر آمریکا را کوبنده تر از همیشه فریاد زدند.

حضور با شکوه کرمانی ها در حمایت از سپاه

امت قدرشناس و انقلابی کرمان، با تظاهرات گسترده اقدام شنیع رییس جمهور آمریکا علیه سپاه همیشه سرافراز و مقتدر انقلاب اسلامی ایران را محکوم کردند‌ و شعارهای مرگ بر آمریکا را کوبنده تر از همیشه فریاد زدند.
  
ائمه جمعه استان و در راس ایشان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، گروه های مختلف، نوجوانان و جوانان، جمعی از نمازگزاران جمعه و....لباس سپاه بر تن کردند تا اعلام کنند توهین به سپاه توهین به ملت ایران است.

مردم شعار می دادند: ایران سپاهی شده، ترامپ روانی شده؛ آمریکا در چه فکریه؟ ایران پر از سپاهیه؛ ترامپ ورشکسته، سپاه نمیشه خسته؛ سلیمانی می رزمد، آمریکا می لرزد؛ هر چه ترور تو دنیاست، زیر سر آمریکا است؛ دفاع تموم نمیشه، سپاهی ام همیشه؛ دنیا دهد گواهی، ایران شده سپاهی.
  
مردم همیشه در صحنه کرمان همگام با ملت ایران، امروز با حضور گسترده در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای همیشه دهان نحس استکبار را از گستاخی علیه این نهاد مقدس مهر و موم کردند.


خروج