1398/12/14

بیانیه شـورای هماهنـگی تبـلیغـات اسـلامی کرمان جهت محکوم نمودن کشـتـار مسـلمـانـان در هنـد

« شـورای هماهنـگی تبـلیغـات اسـلامی استان کرمان با صـدور بیـانیـه ای کشـتـار مسـلمـانـان در هنـد را شدیداً محکـوم کـرد »

بیانیه شـورای هماهنـگی تبـلیغـات اسـلامی  کرمان جهت محکوم نمودن کشـتـار مسـلمـانـان در هنـد

 

 

« بســم الله الـرحمـن الـرحیـم »

 

خشونتِ سازماندهی شده علیه مسلمانانِ مظلوم هندی و تصاویر مستند انتشار یافته از این صحنه های دلخراش اعمال ددمنشانۀ رفتار خشن ، دل هر انسان آزاده‌ای را می‌آزارد ، جنایاتِ ضد بشری قرون وسطایی توأم با سکوت خفّت بار مجامع بین المللی و سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر ، گناهی بس عظیم و نابخشودنی است که محکومیتِ توحّش قومی قبیله‌ای گروه های نژاد پرستِ هندی و درخواستِ اقدام عاجل دولت هند برای اقدام مؤثر و سرکوبِ قاطعانۀ خشونت طلبانِ وحشی وظیفه انسانی و دینی تمامی آزادی خواهان و مسلمانان جهان می باشد.

 

شـورای هماهنـگی تبلیغـات اسلامـی  استان کرمان نسل کشی غیرقابلِ تحمّل مسلمانان در کشور هند را شدیداً محکوم و در این شرایط استثنایی کشور ایران اسلامی که برگزاری تظاهرات میدانی آحاد امتِ متدین ، شریف و نوع دوست ایران برای اعلام انزجار از واقعه تلخ ضد مسلمانان بی‌پناه هندی و همدردی با آسیب دیدگانِ ستمدیده امکان‌پذیر نمی‌باشد ، از دولت محترم ،خاصّه دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ای اهتمام جدّی و بدون وقفه برای بسیج افکار عمومی و مجامع بین المللی علیه          خشونت طلبانِ ذلت پیشه را خواستار است./

 

 

 

                                                                      شــورای همـاهنـگی تبـلیـغات اسـلامـی استان کرمان


خروج