1399/04/28

افتتاح 2طرح بهزیستی در رابُر

کارگاه صنایع دستی ویژه زنان سرپرست خانوار و موسسه خیریه نیک اندیشان در رابُر آغاز به کار کرد.

افتتاح 2طرح بهزیستی در رابُر

 

 


 

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تیلیغات اسلامی کرمان ،  به گفته خانم سالاری رئیس افتتاح 2طرح بهزیستی در رابُر

بهزیستی رابر این کارگاه با اشتغالزایی 8 زن سرپرست خانوار با اعتبار 250 میلیون ریالی  بهزیستی وخیران  ایجاد شده است.

موسسه خیریه نیک اندیشان رابرزمین، بمنظور ارائه خدمات متنوع اجتماعی وحمایتی به نیازمندان وافراد کمتربرخوردار شهرستان رابر به طور رسمی بانظارت سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد.

رئیس بهزیستی رابردر این آیین افتتاح این طرحها گفت: درشهرستان رابر 600خانواده آسیب پذیر زیر پوشش مجموعه بهزیستی قراردارند و نیازمند یاری بیش از پیش مسئولان وخیران  هستند.

خانم سالاری افزود:  موسسه خیریه نیک اندیشان قرار است با تحول خدمت با برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، کارآفرینی وتوانمندسازی خدمات خوبی به نیازمندان ارائه  کند.


خروج