1398/09/04
درحمایت از امنیت و اقتدارکشور

راهپیمایی خود جوش مردم سیرجان

مردم بصیر و انقلابی شهرستان سیرجان هم امروز ، انزجار خود را از افراد شرور ، آشوبگر و غارتگر اعلام کردند.

 راهپیمایی خود جوش مردم سیرجان

 

 

قشر‌های مختلف مردم سیرجان  با شرکت در راهپیمایی با شکوه ، اقدام خبیثانه گروهی فرصت طلب در آسیب زدن به اموال عمومی و ایجاد ناآرامی درکشور را محکوم کردند .
مردم شهیدپرور و انقلابی سیرجان با تجمع و راهپیمایی در خیابان شهید نصیری و قرائت بیانیه ، از اقدامات اغتشاشگران اعلام انزجار کردند و با سردادن شعار " مرگ بر آمریکا"، " مرگ بر اسرائیل" و " مرگ بر فتنه‌گر" ، خواستار اشد مجازات آشوبگران شدند .


خروج