1398/09/04

راهپیمایی خود جوش مردمی در شهرستان های استان کرمان

مردم بصیر و انقلابی در استان کرمان امروز هم ، انزجار خود را از افراد شرور ، آشوبگر و غارتگر اعلام کردند .

 راهپیمایی خود جوش مردمی در شهرستان های استان کرمان

 

مردم شهرستان های کهنوج، زرند، اسمینون، راور ،رفسنجان ،رودبار،عنبر اباد، ریگان، شهربابک و اروزوئیه  امروز در ادامه حمایت اقتدار و امنیت کشور راهپیمایی کردند .

 در این مراسم راهپیمایان ضمن ابراز مطالبات اقتصادی خود، حساب خود را از آشوبگران جدا کردند و به دشمنان اعلام کردند که اجازه دخالت در امور داخلی کشور را نمی هند.

«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ما همه سرباز توایم خامنه ای؛ گوش به فرمان توایم خامنه ای» و «ای رهبر آزاده؛ آماده ایم آماده» از جمله شعارهایی است که توسط راهپیمایان سر داده شد.

 


خروج