نمایشگاه مهرواره ای از تبار باران در کرمان

نمایشگاه مهرواره ای از تبار باران در راستای برگزاری دومین کنگره 6 هزار و 500 شهید استان در کرمان گشایش یافت.

 نمایشگاه مهرواره ای از تبار باران در کرمان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان گفت: 150 هنرمند نوجوان استان کرمان برای ایجاد 30 تابلو از زندگی شهدا حدود سه ماه وقت گذاشتند و ماجرای مهمی از زندگی شهدا را به تصویر کشاندند.نمایشگاه مهرواره ای از تبار باران در کرمان
محسن روحی افزود: شهدای معرفی شده در این نمایشگاه با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس توسط نوجوانان هنرمند انتخاب شده است.
بگفته وی هنرمندان نوجوان بعد از مطالعه زندگی شهید مورد نظر یک موضوع مهم زندگی شهدا را برای تصویرگری انتخاب و اجرا کردند.
نمایشگاه مهرواره ای از تبار باران به مناسبت سوم خرداد در گلزار شهدا و در ابتدای سال تحصیلی آینده در مدارس برپا و در نهایت به موزه دفاع مقدس اهدا خواهد شد.
 هر تابلو نمایشگاه مهرواره ای از تبار باران یک راوی و یک فلش کارت دارد.


خروج