طرح پوستر حمایت از سپاه پاسداران

نقشه ترامپ و شیاطین علیه سپاه به جایی نمی رسد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مد ظله العالی)

طرح پوستر حمایت  از سپاه پاسداران

نقشه ترامپ و شیاطین علیه سپاه به جایی نمی رسد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مد ظله العالی)

 

 

پوستر حمایت از سپاه

 


خروج