شعارهای پیشنهادی تظاهرات حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شعارهای پیشنهادی تظاهرات حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه 23 فروردین را اعلام کرد.

شعارهای پیشنهادی تظاهرات حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شعارهای پیشنهادی تظاهرات حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

شعارهای پیشنهادی تظاهرات حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که روز جمعه 23 فروردین 1398 برگزار می شود به شرح زیر است.

ترامپ ورشکسته /  سپاه نمیشه خسته

ترامپ در چه فکریه / ملت  همش سپاهیه

ایران سپاهی شده  / ترامپ روانی شده

مجلس سپاهی شده  / ترامپ روانی شده

دولت سپاهی شده /  ترامپ روانی شده

ملت سپاهی شده  / ترامپ روانی شده

سلیمانی می رزمد / آمریکا می لرزد

آمریکا مرگت باد/  اسرائیل ننگت باد

آمریکای جهانخوار / با این ترامپ خونخوار

افول تو نزدیکه /نزد همه شدی خوار

سپاهِ ما دلاور است / پیرو خط رهبر است

ننگ ابد بر دشمنان قرآن / درود بر سپاهی قهرمان

سپاه ما حامیِ حفظ دین است /  حامی دین، دشمن صهیونیسم است

آمریکا در چه فکریه / ایران همش سپاهیه

سپاه بود یاورِ مستضعفان / سپاه بود دشمن اهریمنان

سپاهِ ما همیشه بی امان است /  باعث وحشت ستمگران است

سپاهِ اسلامی ما بیدار است /  از آمریکا و صهیونیسم بیزار است

سپاهِ ما نیروی بی نظیر است / در پیش او هر دشمنی حقیر است

هرچه ترور تو دنیاست /  زیر سر آمریکاست

حامی هر تروریست /  آمریکا و سعودی و صهیونیست

مثلث شوم ترور تو دنیا /  آمریکا و اسرائیل و انگلیس

ترامپِ جانی روانی شده /  مرگ بر آمریکا جهانی شده

با مشتِ محکم میزند این ملت / بر دهن ترامپِ بی نزاکت

راه شهیدانِ خدا راه ماست / لطف خداوند به همراه ماست

 دفاع تموم نمیشه/ سپاهی ام همیشه

دنیا دهد گواهی / ایران شده سپاهی


خروج