دستاورد های داخلی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی در عرضه های مختلف دستاوردهای زیادی داشته است که در ادامه به برخی از این دستاوردها اشاره خواهد شد.

دستاورد های داخلی انقلاب اسلامی

   الف ـ دستاورد های سیاسی و حکومتی:

سیاست خارجی

 

29: استقلال سیاسی و رهایی از وابستگی به غرب

 

30: قطع دخالتهای سیاسی اجانب در امور ایران

 

 

 

حکومت و حاکمیت

 

31: تبدیل حکومت سلطنتی و پادشاهی به جمهوری

 

32: از بین رفتن ساواک

 

33: محاکمه و اعدام انقلابی سران جنایتکار رژیم پهلوی

 

34: ایجاد حکومت اسلامی

 

35: آزادی

 

36: برخوردار شدن از قانون اساسی اسلامی، مردمی و مترقی

 

37: تعهد و سلامت مسئولین و مقامات مملکتی

 

38: وابسته نبودن حکومت به اشخاص و مقامات خاص

ملت و دولت:                                

 

39: ایجاد حکومت جمهوری

 

40: اتکاء به مردم در حل مشکلات اساسی

 

41: برگزاری ۲۷ انتخابات مهم و آزاد ظرف مدت ۲۷ سال

 

42: رشد سیاسی مردم و مشارکت در امور سیاسی کشور

 

43: تشکیل شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای کشور

 

44: مردمی بودن مسئولین نظام

 

45: مردم، دولت و حکومت را از آن خود می دانند

 

46: ارتباط نزدیک مردم و مسئولین

 

مجلس شورای اسلامی

 

47: انتخاب واقعی نمایندگان مجلس توسط مردم

 

48: تعهد و سلامت مجلس

 

49: اقتدار مجلس و حق نظارت در عموم مسائل کشور

 

50: نظارت و کنترل واقعی مجلس بر قوه ی مجریه

 

دستاورد پنجا و یک: استقلال واقعی مجلس

 

دستاورد پنجاه و دو: آزادی بیان و رای نمایندگان مجلس

 

دستاورد پنجاه و سه: لزوم اسلامی بودن مصوبات مجلس و کنترل آن توسط شورای نگهبان

 

دستاورد پنجاه و چهار: رعایت منافع مردم و کشور در جهت گیری و مصوبات مجلس

 

دستاورد پنجاه و پنج: علنی بودن و انتشار مذاکرات و مصوبات مجلس

 

مسائل قضایی

 

دستاورد پنجاه و شش: تصفیه قضات و مسئولین بلند پایه فاسد قوه ی قضائیه

 

دستاورد پنجاه و هفت: رفع اعمال نفوذ در امور قضایی و محاکم

 

دستاورد پنجاه و هشت: از میان رفتن مصونیت قضایی مقامات مملکتی

 

دستاورد پنجاه و نه: اصلاح و اسلامی شدن قوانین جزایی

 

دستاورد شصت: کنترل داراییهای مسئولین قبل و بعد از تصدی مشاغل

 

دستاورد شصت و یک: اصلاحات و تحولات زندانها

 

دستاورد شصت و دو: اجرای احکام و حدود الهی

 

 

 

ب ـ دستاوردهای فرهنگی و مذهبی

 

حوزه، فقه و روحانیت

 

دستاورد شصت و سه: تحول حوزه های علمیه و توجه به مسائل روز و علوم جدید

 

دستاورد شصت و چهار: وارد شدن گسترده روحانیون و علما در امور سیاسی

 

دستاورد شصت و پنج: حضور علما و روحانیون در سطوح بالای نظام حکومتی جهت حاکمیت بخشیدن اسلام

 

دستاورد شصت و شش: حاکمیت یافتن فقه و فقاهت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و کشور

 

دستاورد شصت و هفت: احیا و حاکمیت ولایت فقیه

 

دستاورد شصت و هشت: عزت یافتن علما و روحانیون

 

دستاورد شصت و نه: ایجاد فضای کاملا مناسب برای روحانیون جهت تبلیغ و ترویج اسلام

 

دستاورد هفتاد: ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

 

دستاورد هفتاد و یک: ایجاد رابطه و وحدت بیشتر بین مردم و روحانیون

 

 

 

فرهنگ عمومی مردم

 

دستاورد هفتاد و دو: خود باوری فرهنگی

 

دستاورد هفتاد و سه: استقلال فرهنگی

 

دستاورد هفتاد و چهار: تغییر ارزشها در ابعاد مختلف زندگی

 

دستاورد هفتاد و پنج: تغییر آرمانها و الگوهای جوانان

 

دستاورد هفتاد و شش: ایجاد تحولات روحی در مردم و مخصوصا جوانان

 

دستاورد هفتاد و هفت: معنویت، ایثار و  شهادت طلبی

 

دستاورد هفتاد و هشت: پرورش چند میلیون انسان متدین و حزب اللهی

 

دستاورد هفتاد و نه: ایجاد فضای اجتماعی سالم و مناسب

 

دستاورد هشتاد: گسترش فرهنگ دعا و زیارت و برگزاری مراسم در مناسبتهای اسلامی

 

دستاورد هشتاد و یک: تحولات ارزشی در مورد اسامی و نامها

 

 

 

فرائض دینی و فرهنگ قرآنی

 

دستاورد هشتاد و دو: توسعه و تقویت فرهنگ نماز، نماز خوانی و نماز جماعت

 

دستاورد هشتاد و سه: بازیابی جایگاه مساجد و توسعه ی نقش آنها

 

دستاورد هشتاد و چهار: گسترش فرهنگ قرآنی و اهتمام به آن در ابعاد مختلف

 

دستاورد هشتاد و پنج: توسعه و تقویت فریضه روزه داری

 

دستاورد هشتاد و شش: احیاء نماز جمعه

 

دستاورد هشتاد و هفت: احیاء امر به معروف و نهی از منکر

 

دستاورد هشتاد و هشت: توسعه و تقویت فرهنگ پرداخت وجوهات شرعی( خمس و زکات)

 

دستاورد هشتاد و نه: احیاء سنت حسنه اعتکاف

 

 

 

اخلاق و عفت

 

دستاورد نود: بر چیدن مشروب فروشیها

 

دستاورد نود و یک: از بین رفتن مشروبخواری علنی

 

دستاورد نود و دو: از بین رفتن کاباره ها

 

دستاورد نود و سه: کاهش مجالس عروسی مبتذل و فاسد

 

دستاورد نود و چهار: کاهش چشمگیر موسیقی و آواز مبتذل و حرام

 

دستاورد نود و پنج: از بین رفتن قمار خانه ها و کاهش قمار بازی

 

دستاورد نود و شش: از بین رفتن فساد کنار دریاها

 

دستاورد نود و هفت: برچیدن فاحشه خانه ها

 

دستاورد نود و هشت: کاهش روابط نامشروع و غیر اخلاقی بین زنان و مردان

 

دستاورد نود و نه: کاهش چشمگیر پارتیها و مجالس لهو و لعب

 

 

 

فرهنگ و اخلاق در رسانه های جمعی و هنر

 

دستاورد یکصد: محتوای ارزشی یافتن کتابها و از بین رفتن ابتذال آنها

 

دستاورد یکصد و یک: از میان رفتن نوشته ها و تصاویر ضد اخلاقی مجلات و روزنامه ها

 

دستاورد یکصد و دو: از بین برنامه های ضد اخلاقی رادیو و تلوزیون

 

دستاورد یکصد و سه: از میان رفتن نمایش فیلمهای فاسد در سینماها

 

دستاورد یکصد و چهار: کاهش چشمگیر ابتذال هنر و هنرمندان

 

  پ - دستاوردهای اجتماعی

 

زن و خانواده

 

دستاورد یکصد و پنج: رهایی زنان و دختران از ابزار تبلیغاتی قرار گرفتن

 

دستاورد یکصد و شش: رهایی جامعه و زنان و دختران از پدیده ی منفور بی حجابی

 

دستاورد یکصد و هفت: رشد آگاهی زنان و دختران نسبت به شان، هویت و حقوق خود

 

دستاورد یکصد و هشت: احیاء شان و منزلت معنوی زنان و دختران

 

دستاورد یکصد و نه: ایجاد تحول روحی در بانوان

 

دستاورد یکصد و ده: افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاهها

 

دستاورد یکصد و یازده: حمایت های همه جانبه از زنان

 

دستاورد یکصد و دوازده: اثبات عدم مخالفت اسلام با فعالیتهای اجتماعی و تحصیلی زنان و دختران

 

 

 

مسائل عمومی اجتماعی

 

دستاورد یکصد و سیزده: گسترش روحیه تعاون، همکاری و احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر در بین توده مردم

 

دستاورد یکصد و چهارده: خاتمه دادن به ترس مردم از ساواک و فضای جاسوسی

 

دستاورد یکصد و پانزده: مبارزه ی جدی با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

 

دستاورد یکصد و شانزده: اصلاحات ارزشی در امور ازدواج

 

دستاورد یکصد و هفده: تحولات مثبت و ارزشی در امر  ورزش

 

دستاورد یکصد و هجده: کاهش چشمگیر شرارت در محله ها توسط اراذل و اوباش

 

 

 

ت ـ دستاوردهای آوزشی و تربیتی

 

آموزش و پرورش

 

دستاورد یکصد و نوزده: تحول در سیاستها و جت گیریهای تربیتی و پرورشی

 

دستاورد یکصد و بیست: افزایش سطح علمی دانش آموزان تا کسب مقام در المپیادها

 

دستاورد یکصد و بیست و یک: تحولات فرهنگی در حوزه ی دانش آموزان

 

دستاورد یکصد و بیست و دو: رشد آگاهیهای سیاسی در دانش آموزان

 

دستاورد یکصد و بیست و سه: تحولات در حوزه ی معلمان و دبیران

 

دستاورد یکصد و بیست و چهار: تحولات مثبت در حوزه ی مدیریت مدارس

 

دستاورد یکصد و بیست و پنج: توسعه و تقویت آموزش

 

دستاورد یکصد و بیست و شش: توسعه ی آموزش دختران

 

دستاورد یکصد و بیست و هفت: توسعه و افزایش تعداد مدارس روستایی

 

دستاورد یکصد و بیست و هشت: تغییرات اساسی در محتوای کتب درسی

 

دستاورد یکصد و بیست و نه: نهضت سواد آموزی و مبارزه با بی سوادی

دانشگاهها

 

دستاورد یکصد و سی: ضد استعماری شدن دانشگاهها و استقلال آنها

 

دستاورد یکصد و سی و یک: ایجاد تحولات فرهنگی و دینی در عرصه ی دانشگاهها

 

دستاورد یکصد و سی و دو: تحولات مثبت در حوزه ی سیاستگذاری، مدیریت و اساتید دانشگاهها

 

دستاورد یکصد و سی و سه: خود باوری علمی

 

دستاورد یکصد و سی و چهار: آشتی دادن دانشگاه با مردم و جامعه و حرکت در جهت کاربردی کردن دانشگاهها

 

دستاورد یکصد و سی و پنج: اثبات عدم مغایرت دین با کسب علم و دانش

 

دستاورد یکصد و سی و شش: رشد آگاهیها و مشارکت سیاسی دانشجویان و اساتید

 

دستاورد یکصد و سی و هفت: توسعه ی دانشگاهها و افزایش تعداد دانشجویان

 

 

 

ث ـ دستاوردهای اقتصادی

 

سیاستهای اقتصادی

 

دستاورد یکصد و سی و هشت: توجه به نیازهای اساسی اقتصادی آحاد مردم

 

دستاورد یکصد و سی و نه: اقتصاد مبتنی بر قوانین اسلام

 

دستاورد یکصد و چهل: خود باوری اقتصادی و حرکت در جهت خودکفایی

 

دستاورد یکصد و چهل و یک: توجه ویژه به وضع مستضعفین و محرومین و مناطق روستایی

 

دستاورد یکصد و چهل و دو: مبارزه با حاکمیت سرمایه داری و فساد اقتصادی

 

دستاورد یکصد و چهل و سه: توسعه ی مبادلات تجاری با کشورهای مسلمان و همسایه

 

دستاورد یکصد و چهل و چهار: ملی شدن بانکها و بانکداری بدون ربا

 

دستاورد یکصد و چهل و پنج: حمایت از تولیدات داخلی

 

دستاورد یکصد و چهل و شش: تلاش در جهت رهایی از اقتصاد تک قطبی و وابستگی به نفت

 

 

 

توسعه و پیشرفت اقتصادی

 

دستاورد یکصد و چهل و هفت: توسعه ی شبکه ی تلفن

 

دستاورد یکصد و چهل و هشت: گسترش خدمات پست

 

دستاورد یکصد و چهل و نه: گسترش بهره برداری از گاز

 

دستاورد یکصد و پنجاه: تحول در حوزه ی کشاورزی

 

دستاورد یکصد و پنجاه و یک: حرکت جدی در صنعت سیلو سازی

 

دستاورد یکصد و پنجاه و دو: توسعه ی توانمندی سد سازی و شبکه ی آب رسانی

 

دستاورد یکصد و پنجاه و سه: پتروشیمی

 

دستاورد یکصد و پنجاه و چهار: تحولات در حوزه ی صنعت کشور

 

دستاورد یکصد و پنجاه و پنج: توسعه ی تولید برق

 

دستاورد یکصد و پنجاه و شش: تحولات در قلمرو بهداشت و درمان

 

 

 

روستاها و مناطق محروم

 

دستاورد یکصد و پنجاه و هفت: توسعه ی چشم گیر شبکه های برق روستاها و مناطق محروم

 

دستاورد یکصد و پنجاه و هشت: توسعه ی چشم گیر مخابرات در روستاها و مناطق محروم

 

دستاورد یکصد و پنجاه و نه: توسعه ی راههای روستایی و مناطق محروم

 

دستاورد یکصد و شصت: توسعه ی شبکه ی آبرسانی روستاها و مناطق محروم

 

دستاورد یکصد و شصت و یک: توسعه و تجهیز شبکه های بهداشت و درمان روستاها و مناطق محروم

 

دستاورد یکصد و شصت و دو: تاسیس جهاد سازندگی و خدمات آن به مناطق محروم و روستایی

 

دستاورد یکصد و شصت و سه: تاسیس کمیته ی امداد امام خمینی(ره) و خدمات آن به محرومین و نیازمندان

 

دستاورد یکصد و شصت و چهار: تاسیس بنیاد مستضعفان و خدمات آن به محرومین و مستضعفین

 

 

 

ج ـ دستاوردهای نظامی

 

 

نیروهای مسلح و مسائل اجتماعی و فرهنگی

 

دستاورد یکصد و شصت و پنج: در خدمت اسلام قرار گرفتن نیروهای مسلح

 

 دستاورد یکصد و شصت و شش: مردمی شدن نیروهای مسلح

 

دستاورد یکصد و شصت و هفت: توسعه و رشد فرهنگ اسلامی در ساختار نیروهای مسلح

 

دستاورد یکصد و شصت و هشت: ظهور فرماندهان لایق و محبوب در نیروهای مسلح

 

 

 

نیروهای مسلح و مسائل سیاسی و نظامی

 

دستاورد یکصد و شصت و نه: رهایی از وابستگی ارتش و سران آن به آمریکا

 

دستاورد یکصد و هفتاد: پایان بخشیدن به حاکمیت و دخالت مستشاران نظامی آمریکا و غرب در نیروهای مسلح ایران

 

دستاورد یکصد و هفتاد و یک: ایجاد روحیه ی ابتکار و خلاقیت در کارکنان نیروهای مسلح و حرکت در جهت خودکفایی

 

دستاورد یکصد و هفتاد و دو: تاسیس بسیج و برکات آن

 

دستاورد یکصد و هفتاد و سه: تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


خروج