توسل به اهل بیت، انسان را به درجات متعالی می رساند

استاد حوزه و دانشگاه، اهل بیت را مصداق اسماءالحسنی خواند و بر توسل به ایشان برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی تاکید کرد.

توسل به اهل بیت، انسان را به درجات متعالی می رساند

حجت الاسلام سید محمد مهدی میرمیران، به مناسبت ایام شهادت و سوگواری امام صادق(علیه السلام) در مسجد حسن آباد صادق الائمه  منطقه نوق از توابع رفسنجان بیان کرد: خداوند در سوره اعراف آیه 179 می فرماید: این همه آدم و اجنه که در دنیا وجود دارد خیلی از این ها آفریده شدند که به جهنم بروند و به عذاب خدا مبتلا شوند؛ چون خداوند به آنها قلب و قوه درک عنایت کرده ولی آنها استفاده نمی کنند.

وی افزود: در سوره انسان هم خداوند می فرماید: ما انسان را آفریدیم و به او چشم و گوش دادیم تا راه خدایی را طی کند اما انسان استفاده نمی کند، قلب خیلی مهم است قلب ، قوه درک است اگر استفاده نکنید به جهنم می روید و در ادامه این آیه خداوند می فرماید به مسیری که من می خواهم برو اما اکثر انسان ها با این چشم ها راه خدا را نمی بینند، خیلی از مخالفین امام علی (ع) هم از قلب هایشان استفاده نکردند و می دانستد که راه خدا راه مستقیم است این گروه ها چشم دارند ولی نمی بینند، گروهی هم گوش دارند ولی حرف حق را نمی شنوند .

میرمیران با اشاره به اینکه  خدا به ما قلب داده است و قلب انسان، حرم خدا و محبت اهل بیت (ع) است ادامه داد: خدا گوش داده تا از مطالب دینی استفاده کنیم، اما اغلب استفاده نمی کنند و نه تنها وارد آتش جهنم می شوند بلکه این ها مثل چهارپایان هستند بلکه پایین تر؛ زیرا انسانی که خدا را داشته باشد و در مسیر هدایت خدا حرکت کند اشرف مخلوقات است.

 

 

 

وی تصریح کرد: معیار استفاده از نعمات خدا و قرار گرفتن در راه خدا همان اسماء الحسنی است که اسامی خداوند هستند این اسامی پیامبر (ص) و اهل بیت پیامبر هستند که با توسل به این افراد می توان به درجه متعالی و سعادت دنیوی و اخروی رسید.

 

 

 

 

استاد حوزه علمیه قم افزود: خداوند می فرماید:  " خدا را با اسماءالحسنی بخوانیم " امام صادق (ع)می فرماید: خیلی از مردم دنیا به دلیل اینکه از نعمات گوش، چشم و قلبی که خدا به آنها عنایت کرده است استفاده نمی کنند عجله در راه جهنم دارند؛ همچنین امام صادق (ع) می فرماید: ما اهل بیت اسماء الحسنی هستیم" لذا امام صادق اسما الحسنی خدا است؛ همچنین امام صادق (ع) می فرماید: ای مردم اگر می خواهید از خدا چیزی بگیرید خدا، پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت (ع) را یاد کنید لذا با چشم مان حقیقت را ببینیم، با گوشمان کلام حق را بشنویم و با قلب و قوه درک خود  اهل بیت (ع)  را درک کنیم.

حجت الاسلام میرمیران با اشاره به اینکه اسما الحسنی همان پیامبر (ص) و اهل بیت او هستند بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام می فرماید آنچه فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر آنچه فاطمه را شاد کند مرا شاد کرده است؛ و می فرماید کسی که دوست این خانواده باشد من با او دوست و کسی که با این خانواده دشمن باشد من با آنها دشمن هستم و اگر از خدا خواستی چیزی را اجابت کند از این اسماء الحسنی بخواهید و بهترین اسمی که خداوند دوست دارد بشنود اسامی اهل بیت است.


خروج