شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کشور نقش بسیار مهمی بر عهده دارد

رحیم پور ازغدی در خصوص اهمیت رسالت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این نهاد در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کشور نقش بسیار مهمی بر عهده دارد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کشور نقش بسیار مهمی بر عهده دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهمیت رسالت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت:این نهاد در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کشور نقش بسیار مهمی بر عهده دارد و با توجه به اینکه دشمن از راه‌های مختلف درصدد از بین بردن ارزش‌های انقلاب اسلامی است، باید با تحقیق و پژوهش و با توجه به نیاز امروز کشور، برای مقابله با این هجمه‌ها و تهاجم‌ها به نحو مطلوب برنامه‌ریزی گردد.

وی افزود: امروز ارزش‌های نسل جوان کشور تغییر پیدا کرده و ما نباید در برنامه کاری خود از این تغییرات غافل شویم، در غیر این صورت جوانان به سمت دنیای غرب و تغییر ارزش‌ها و باورها حرکت خواهند کرد.

ازغدی اضافه کرد:شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای تبلیغاتی باید این تغییرات و ارزش‌های نسل جدید را شناسایی کنند و برای خنثی کردن ضد ارزش ها و عاداتی که با فرهنگ و مذهب با منافات و مغایرت دارد با استفاده از ظرافت‌های موجود و با تکیه بر ارزش‌های مذهبی و بومی متناسب با فرهنگ جامعه، گام‌های اساسی برداشته و اقدام نماید.

وی تاکید کرد: در عمر چهل ساله انقلاب اسلامی، دستاوردهای زیادی به دست آمده که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید این دستاوردها را تبیین و تشریح کند.

رحیم پور ازغدی افزود: نسل‌های جدید، سال به سال و دهه به دهه با سؤالات و چالش‌های جدیدی روبرو هستند و باید با توجه به مقتضیات زمان آن‌ها، برای کار فرهنگی و تبلیغی متناسب با نسل نوین برنامه‌ریزی شود.


خروج