جذب نیرو

دعوت از افراد واجد الشرایط جهت پست اداری، مالی و دبیرخانه

جذب نیرو

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در نظر دارد یک نفر نیروی مرد با مدرک کارشناسی حسابداری جهت پست اداری، مالی و دبیرخانه از افراد دارای شرایط جذب نماید. لذا از واجدین خواهشمند است جهت ثبت نام به آدرس:  میدان عاشورا، خیابان جانباز شرقی، بعد از دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان مراجعه نمایند.


خروج