1399/04/12

رفسنجان زیر سایه خورشید

کاروان زیر سایه خورشید ضمن دیدار با مسئولین رفسنجان؛ از بیمار ۱۶ ساله در کُماعیادت کردند

رفسنجان زیر سایه خورشید

 

 


به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان کاروان زیر سایه خورشید ضمن دیدار با مسئولین رفسنجان؛ از بیمار ۱۶ ساله در کُما هم عیادت و از کارگاه خیرین گمنام و کارگاه تولید ماسک مسجد امام حسین خیابان ۱۵ خرداد بازدید کردند و در خانواده شهیدان ضیاء الدینی هم حضور یافتند.


خروج