1399/04/18

روند افزایشی شیوع کرونا در شرق استان کرمان نگران کننده است

رئیس علوم پزشکی بم گفت: روند افزایشی شیوع کرونا در شرق استان کرمان نگران کننده بوده و امکانات موجود پاسخگوی افزایش ناگهانی مراجعات نیست.

روند افزایشی شیوع کرونا در شرق استان کرمان نگران کننده است

 به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان، عباس عباس‌زاده با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در شرق استان کرمان اظهار داشت: از نظر رنگ‌بندی شیوع ویروس شرق استان در وضعیت نارنجی قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان ریگان در وضعیت زرد و شهرستان‌های فهرج و نرماشیر در وضعیت نارنجی قرار دارند که هنوز به وضعیت بسیار بحرانی قرمز نرسیده‌اند افزود: با اینکه زیر وضعیت قرمز قرار داریم اما شیوع ویروس کرونا در شرق استان کرمان روند افزایشی و نگران کننده‌ای دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که نوع رفتار مردم در جامعه و بی‌توجهی آنها، ما را گرفتار افزایش ناگهانی تعداد بیماران مبتلا به ویروس کرونا کند و امکانات ما پاسخگوی حجم مراجعات نباشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در نقطه حساس و نقطه عطفی شیوع بیماری در شرق استان کرمان قرار داریم افزود: اگر نوع رفتار ما به سمت رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی پیش برود شیوع بیماری قابل مدیریت است.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه ستاد مدیریت ویروس کرونا در شهرستان‌های استان کرمان زیرمجموعه ستاد استانی تشکیل شده است گفت: در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی، تیم‌های بازرسی داریم که رعایت این دستورالعمل‌ها را در اماکن مختلف بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به گزارشات ارائه شده از سوی تیم‌های بازرسی گفت: به نظر می‌رسد میزان رعایت این دستورات العمل‌ها در شرق استان کرمان خوب است و تعدا زیادی از مردم آن را رعایت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با بیان اینکه میزان استفاده از ماسک در سطح جامعه همگانی شده عنوان کرد: از یک ماه قبل مصوبه اجباری شدن ماسک را در امکان عمومی شرق استان کرمان و قبل از مصوبه کشوری آن اجرا شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین نگرانی ما در برگزاری مراسم عقد، عروسی و غیره است گفت: برگزار نکردن اجتماعات غیرضروری در وضعیت فعلی باید مورد توجه قرار گیرد.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه برگزاری مراسم ختم هم نگران کننده است و بیشترین شیوع بیماری را در اماکن سرپوشیده‌ای داریم که تراکم جمعیت در آن زیاد است افزود: محدودیت برگزاری مراسم در شرق استان کرمان برای مدیریت شرایط درخواست شده که نیازمند مصوبه استانی هستیم.

 

 

 

 

 


خروج